Denizyolu Taşımacılığı | Cmh Lojistik - Mersin - TURKEY

Denizyolu Taşımacılığı

Denizyolu Taşımacılığı

Denizyolu Taşımacılığı

Denizyolu taşımacılığı özellikle bozulma ihtimali bulunmayan ve daha yüklü ihracat ve ithalatlarda tercih edilen uluslararası taşımacılık yöntemlerinden biridir.

Maliyetlerinin düşük olması ve daha fazla miktarda ürünü bir arada taşımaya imkân olması, Denizyolu uluslararası taşımacılığını öne çıkaran başlıca etkenlerdir. Ayrıca maliyet bakımından da alternatif bazı taşımacılık yöntemlerine göre, daha uygun olduğunu söylemek mümkündür.

Denizyolu Taşımacılığı Nedir?
Tonlarca yükün başta yük gemileri olmak üzere uluslararası sularda, bir ülkeden başka bir ülkeye taşındığı taşımacılık sistemidir.

Bu yöntemle taşınacak yükler kaba yük olarak tarif edilebilecek yükler olduğu gibi, hassas yük olarak bilinen çeşitli ürünlerde Denizyolu ile taşınabilmektedir. Maliyet bakımından uygun olması ve daha fazla yük taşınmasına imkân vermesi, uluslararası Denizyolu taşımacılığı avantajları arasında önemli bir yere sahiptir.

Denizyolu Taşımacılığı Avantajları
Denizyolu kargo taşımacılığı avantajları bakımından, zengin bir taşımacılık türüdür. Birçok avantajı bulunsa da Denizyolu ile taşımacılığın en fazla öne çıkan avantajları şunlardır;

Daha Fazla Yükün Tek Seferde Taşınması
Denizyolu uluslararası taşımacılığı avantajları arasında, çok daha fazla yükün tek seferde taşınması öne çıkmaktadır. Özellikle büyük sanayi kuruluşlarının ithalat ve ihracatlarında daha fazla yükün gemi ile taşınabilir olması, hem üretim konusunda daha hızlı olunmasına hem de taşımacılık maliyetlerinin tabana çekilmesine etki etmektedir.

Denizyolu Taşıma Ücretleri
Yükün toplu şekilde konteyner ile taşınması nakliye ücretini daha uygun fiyatlara getirmektedir. Üstelik CMH Trans Denizyolu kargo taşımacılığı tarafından sağlanan avantajlarda dikkate alındığında, gemi ile yük taşımacılığı daha avantajlı olmaktadır.